INFINIUS

SCP i SFTP prijenos podataka [SSH specijal]

(G4 x 3) +5
[Creative Commons Licensephoto credit: billaday]

SSH osim osnovne komunikacije nudi i prijenos podataka – ako vam se u toku rada na udaljenom sustavu ukaže potreba da prenesete neku datoteku, nema problema, SSH će to odraditi bez potrebe za postavljanjem dodatnog FTP servera ili nekog drugog sustava za prijenos podataka. Također, velika prednost prijenosa podataka putem SSH podprotokola SCP-a i SFTP-a je što nude enkripciju komunikacije – kod “običnog” FTP-a će korisničko ime i lozinka biti prenešeni kroz mrežu u tekstualnom obliku, isto kao i podaci.

Dva načina rada koja su dostupna za prijenos podataka unutar SSH protokola su SCP i SFTP – SCP je jednostavniji oblik prijenosa pogodniji za jednokratne prijenose i skripte (slično rcp-u) a SFTP je sličniji FTP-u po principu rada.

SCP upotreba

SCP ima specifičnu sintaksu pri kojoj je potrebno paziti koju datoteku želite prenijeti gdje – moguć je prijenos u oba smjera (sa lokalnog računala na udaljeno te s udaljenog na lokalno), pa čak i prijenos između dva udaljena računala.

Kako bi datoteku prenesli s udaljenog računala na lokalno koristite ovaj oblik:

scp korisnik@host:datoteka datoteka

A za prijenos s lokalnog računala na udaljeno je potrebno napisati:

scp datoteka korisnik@host:datoteka

Kao što se da primjetiti, logika je da prvo napisano mjesto s kojeg se šalje, a na drugom mjestu je odredište. Dobro je napomenuti da oznaka iza dvotočke označava početnu putanju iz direktorija korisnika (npr. /home/korisnik) te je moguće i upisati cjelovitu putanju ako je potrebno:

scp datoteka korisnik@host:/putanja/do/nove/datoteke

Kao i kod SSH,  moguće je navesti dodatne opcije za komandu te su skoro sve opcije iste kao i tamo, s malim razlikama – opcija za port na udaljenom serveru se označava unutar scp komande s velikim P -P“ dok je za ssh oznaka malo P “-p“.

Već prije spomenuti putty koji se često upotrebljava kao SSH klijent na MS Windows računalima ima i svoju implementaciju SCP klijenta za komandnu liniju s nazivom pscp.

SFTP upotreba

SFTP pri upotrebi uglavnom podsjeća na FTP – ako se preko komandne linije prijavite preko SFTP protokola na udaljeno računalo (sftp korisnik@host) čekaju vas standardne interaktivne komande – put, get, dir i slično – tko se zna koristiti FTP-om preko komandne linije neće imati problema ni sa SFTP protokolom. No, za većinu će vjerojatnije koristiti njegova implementacija u grafičkom obliku – najčešće su u upotrebi dva programa:

FileZilla

FileZilla je FTP klijent otvorenog koda dostupan na linux, MS Windows i Mac operativnim sustavima. Uz osnovnu funkcionalnost FTP klijenta nudi i prijenos podataka preko SFTP protokola.

WinSCP

Iako samo ime naglašava SCP, WinSCP ustvari koristi SFTP ali je moguć i bezbolan prelazak na SCP protokol po potrebi. WinSCP je isto softver otvorenog koda, no dostupan je samo za MS Windows operativni sustav.
Tagovi: , , , ,