INFINIUS
 
 

Kraći ili duži naziv domene?

Naziv domene u pravilu može biti dugačak do 64 znakova. On može sadržavati slova engleske abecede (a-z), brojeve (0-9) i od specijalnih znakova točku i crticu (. -).
Za pretpostaviti je da je kraće ime u nazivu domene puno praktičnije i bolje. Lakše se pamti, brže i preglednije upisuje. Evo nekih od primjera: najboljainternetstranica.com bi se moglo kraće osmisliti ime u obliku nis.com, ili
skiniteslikenavasmobilniaparat.com praktičnije je koristiti domenu kao skinite.com.
Pogledaj ostatak…