INFINIUS
 
 

DynDNS – dinamički DNS za svakodnevnu upotrebu

fon & psu
[Creative Commons Licensephoto credit: fsse8info]

Dinamički DNS (Dynamic DNS) je servis koji vam je potreban ukoliko umjesto stalne veze na internet koristite DSL, ISDN, analognu modemsku liniju ili pak kablovsku vezu a želite na internetu imati uvijek dostupan neki od servisa (web server, ssh, Remote desktop, VPN) s vaše lokalne mreže. Rješava jedno od osnovnih problema koje u ovom slučaju imate – kako pojednostavniti pristup na javnu IP adresu na internetu koja je prilikom svakog spajanja iznova izmijenjena.


Pogledaj ostatak…