INFINIUS

Računalo i zdravlje [3] – na što paziti pri kupnji

Finally
[Creative Commons Licensephoto credit: kennymatic]

Prilikom nabavke novog računala jedna od najčešćih grešaka je zanemarivanje komponenata računala s kojima smo stalno u kontaktu – monitora, tastature i miša. Umjesto da se pri nabavci pazi na udobnost i funkcionalnost ovih komponenata, one se obično gledaju kao nužno zlo i odabiru gotovo isključivo po kriteriju cijene. Osim samog odabira tih komponenata, potrebno je i njihovo pravilno postavljanje u radnoj okolini kako bi bio omogućen udoban rad i čim manji utjecaj na zdravlje.

Monitor

Monitor bi trebao imati čim veće mogućnosti namještanja – po visini, nagiba i zakretanja, ali i svojstava slike poput svjetline i kontrasta. Ovisno o radnoj okolini odaberite tip ekrana – ako postoji direktno svjetlo s leđa radije odaberite mat ekran jer će vas odsjaj glatkog ekrana (ali i glatkog okvira) natjerati na stalno naprezanje očiju.

Položaj monitora ovisi o položaju tijela: okvirni razmak od tijela odredite ispruženom rukom – udaljenost monitora bi trebala biti na udaljenosti prstiju, a po potrebi još podesite udaljenost da tekst na ekranu možete udobno čitati bez naprezanja. Monitor po visini postavite tako da je njegova gornja točka vidljive površine u razini očiju – na taj način omogućujete udoban položaj glave i leđa bez naginjanja (ako monitor nema mogućnost tako visokog postavljanja, pod njega postavite podložak).

Nagib ekrana bi trebao biti takav da je monitor paralelan prema licu (namjestite ga u položaj kao zrcalo). Kako bi smanjili odsjaj i zrcaljenje na ekranu, koristite prigušeno osvjetljenje sa strane te sa stropa.

Tipkovnica

Kod tipkovnice se veličina tipki, njihov hod i tvrdoća razlikuju za gotovo svaki model (isprobajte što vam najviše odgovara). Isprobajte ukoliko vam više odgovara zakrivljena tipkovnica (tipke razdvojene po sredini tipkovnice) od standardne, naročito ako uočite da prilikom rada sa standardnom tipkovnicom savijate šake u stranu.

Prilikom pisanja bi položaj tipkovnice morao biti da u udobnom položaju ruku visina srednjeg reda tipki bude u razini laktova, isprobajte ujedno da li vam više odgovara postavljanje nagiba tipkovnice ili paralelni položaj s radnom površinom. Ladice za tastaturu na stolovima su često postavljene prenisko – ukoliko je to slučaj, koristite je samo za spremanje tipkovnice a za rad je postavite na radnu površinu.

Miš

Izbor miša ovisi dosta o veličini šake i duljini prstiju – pripazite da udobno stoji u ruci, bez grčenja šake ili promjena položaja prstiju pri radu. Ukoliko koristite lijevu ruku za rad s mišom: većina miševa u ponudi je prilagođena za desnu ruku i rad s njima će vam biti vrlo neudoban, stoga se raspitajte za miševe koji su prilagođeni za lijevu ruku.

Najudobniji položaj miša je sa strane uz prednji rub tipkovnice uz dovoljno prostora za kretanje. Nemojte ga postavljati na različitu visinu i udaljenost od tipkovnice (kao npr. s odvojenom ladicom za tipkovnicu) jer će to uzrokovati nepotrebno istezanje ruke i leđa pri radu.
Tagovi: