INFINIUS

Politika prihvatljivog korištenja interneta tvrtke

::there is a little GEEK inside everyone of us!::
[Creative Commons Licensephoto credit: » Zitona «]

Iako će se nekima činiti pretjerano i možda nepotrebno postavljanje dokumenta politike primjerenog korištenja interneta unutar tvrtke, ono je gotovo obavezna praksa u svim tvrtkama i istovremeno će poslužiti i poslodavcima ali i djelatnicima kao zaštita od nesporazuma i neugodnih situacija. Internet u tvrtkama je današnja stvarnost, a o navedenoj politici ovisi da li će upotreba interneta biti prednost u poslovanju ili pak zapreka.

Kako bi dokument politike bio čitljiviji i razumljiviji, dobro ga je razdijeliti u par osnovnih dijelova koji će svaki zasebno čim jednostavnijim jezikom uz kratke natuknice objasniti osnovne termine i smjernice.

Definicija politike primjerenog korištenja interneta

Ukratko je potrebno objasniti koja je svrha same politike tj. njenog uvođenja kako bi svima bila jasna njena potreba. Uz uvod je dobro i predstaviti ukratko sve oblike komunikacije na koju se politika odnosi (e-mail, pregled internet stranica, IM, društvene mreže, upotreba VoIP-a, P2P servisi…) – na ovaj način će se izbjeći kasniji nesporazumi u tumačenju.

Osnovne smjernice

Unutar osnovnih smjernica politike primjerenog korištenja interneta tvrtke se postavlja svrha i ciljevi upotrebe interneta unutar tvrtke (edukacija, praćenje konkurencije, izvještavanje klijenata?) te u skladu s tim i neki osnovni naputci u vidu pojašnjavanja komunikacije u skladu s važećim zakonima bez stvaranja nepotrebnih rizika u poslovanju i zloupotreba.

Neprihvatljiva upotreba

U skladu sa zakonima, ali i s osnovnim poslovnim ponašanjem, nije naodmet navesti i neprimjerenu upotrebu koja ne može naći nikakvo opravdanje – kao što je širenje mržnje i rasizma, posjećivanje stranica pornografskog sadržaja (ukoliko to naravno nije domena poslovanja tvrtke), korištenje interneta u tvrtki za potrebe nelegalnih radnji kao što su prevare i piratstvo, ali i objavljivanje kleveta i tajnih podataka tvrtke te podataka vezanih uz djelatnike, partnere ili klijente. Uz navedeno, u neprihvatljivu upotrebu se svrstava i namjerno poduzimanje radnji koje uzrokuju uzaludno trošenje vremena zaposlenika te mrežnih resursa tj. IT infrastrukture kao što je sabotaža u vidu povećanog prometa ili općenito ometanje rada mrežne infrastrukture.

Informacije u vlasništvu tvrtke

Podaci i dokumentacija nastala od strane djelatnika tijekom rada koja se nalazi unutar tvrtke je općenito u njenom vlasništvu ukoliko to nije drugačije definirano. No što je sa podacima i dokumentima nastalim na internetu (u vidu tekstova na vanjskim stranicama, forumima te društvenim mrežama kao Facebook, Twitter ili LinkedIn)? Ukoliko su nastali tijekom radnog vremena tj. u trošku tvrtke ovo također mora biti naglašeno kako bi kasnije bili izbjegnuti nesporazumi.

Također je potrebno i čvršće definirati stavove prema podacima unutar tvrtke – koji od tih podataka se smiju iznositi i kako te na koji način je potrebno postupati u slučaju da se radi o neslužbenim stavovima djelatnika (tj. prilikom navođenja podataka i stavova koji se upotrebljavaju u svakodnevnoj komunikaciji i radi relativne nevažnosti ih nema smisla potvrđivati od strane tima za odnose s javnosti).

Nadgledanje [opcija]

Ima li vaša tvrtka sustav za nadgledanje i kontrolu internet prometa kao oblik zaštite od neprimjerenog korištenja interneta? Svi djelatnici moraju biti upoznati s tim te primjereno tome spremni da podaci koje dijele preko tvrtkinih mrežnih resursa mogu biti pregledavani te su stoga sami zaduženi za čuvanje vlastite privatnosti (s druge strane, budući da se radi o korištenju mrežnih resursa tvrtke, ionako se računala i internetska veza ne bi smjela koristiti u privatne svrhe).

Sustavi za nadgledanje i kontrolu prometa mogu raditi na više različitih nivoa (od osnovnog pregleda protokola, posjećenih stranica/servera do direktnog pregleda svih poruka) te je sukladno tome djelatnike potrebno i obrazovati o tome. Ovdje se naravno ne radi o voajerizmu i pregledu rada svakog zasebnog djelatnika već više o preventivnoj mjeri kojom se daje mogućnost pregleda korištenja u slučaju da postoji opravdana sumnja na zloupotrebu.

Kazne [opcija]

U ovisnosti o stavu tvrtki prema korištenju interneta, prema kršenju pravila je moguće postaviti i kazne koje se donose na osnovu objektivnih vještačenja (naravno, ako postoje podaci prikupljeni nadgledanjem za vještačenje). Općenito gledano je kažnjavanje mjera koja se postavlja samo u ekstremnim slučajevima, upozorenja na neprimjerene radnje i upotrebu su najčešće i više nego dovoljne.

Suglasnost i razumijevanje politike

Uz sami dokument politike korištenja interneta je potrebno i primjereno obavijestiti te educirate djelatnike kako bi se istih pravila znali držati, a samo razumijevanje politike i suglasnost s istom moraju potvrditi. Uz same djelatnike, i svi vanjski izvođači radova te privremeno osoblje mora biti upoznato s politikom korištenja interneta u tvrtki te potvrditi suglasnost s njom ako iz nekog razloga imaju potrebu koristiti internet unutar tvrtke.

Primjenjivost na određeni slučaj

Gore navedene točke koje bi politika prihvatljivog korištenja interneta unutar tvrtke trebala sadržavati su dosta općenite (točke o nadgledanju te kaznama su i opcionalne te mogu biti regulirane unutar drugih dokumenata) i u osnovi je dokument potrebno prilagoditi svakoj tvrtki zasebno. Uz postavljanje politike je preporučljivo i postaviti neki od sustava za ograničavanje te kontrolu protoka podataka kako bi se njeno provođenje moglo efikasno odvijati – ukoliko vam je potrebna pomoć vezana uz definiranje politike prihvatljivog korištenja interneta i/ili postavljanje sustava za ograničavanje i kontrolu internet prometa, možemo vam pomoći i s jednim i s drugim – slobodno nas kontaktirajte.
Tagovi: , ,