INFINIUS

Osnove Microsoft licenciranja

Microsoft
[Creative Commons Licensecredit: Nils Geylen]

Softver kroz licencu daje osobi pravo korištenja istog uz određene uvjete definirane u licenčnom ugovoru, često označenim kao EULA (End User Licence Agreement – licenčni ugovor za krajnjeg korisnika). EULA je pravni dokument kojim se vežu proizvođač softvera i krajnji korisnik i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti te su opisana sva ograničenja koja se postavljaju na korištenje istog.

Microsoft nudi svoje proizvode kroz nekoliko različitih opcija licenciranja, a ovisno o produktu neke vrste licenciranja nisu dostupne. Također, količinska licenciranja vrijede samo uz istovremenu kupovinu većeg broja licenci.

OEM licenca

OEM (Original Equipment Manufacturer – proizvođač opreme) licenca se distribuira od strane proizvođača računala, tvrtke koja sklapa i prodaje računala. OEM licence su u pravilu jeftinije nego licence kupljene u maloprodaji (kupljene odvojeno kao zasebni proizvod), ali imaju i više ograničenja vezano uz korištenje i prenosivost.
Softver licenciran kroz OEM dolazi predinstaliran na računalu od strane proizvođača te su računala označena naljepnicom kao dokazom o postojanju licence. OEM licenca je sjedinjena s računalom na kojem je softver instaliran i ne može se prenositi na drugo računalo. Čak i ako se računalo više ne koristi OEM licenciran softver se ne smije prenijeti na drugo računalo, nevezano da li se radi o operativnom sustavu ili aplikacijama.

FPP / maloprodajna licenca

FPP (Full Packaged Product – cjelokupno pakiran proizvod) licenca je primjenjiva kod kućnih korisnika i tvrtki s manje od pet računala. Licence su u obliku papirnatog dokumenta i kupuju se zajedno s medijima za instalaciju unutar kutije. Općenito se ovako licencirani softver smije prenositi na drugo računalo nakon deinstalacije ali se naravno pojedinosti oko upotrebe nalaze u tekstu licence.

Home and student (kućna i licenca za učenje)

Ovaj specifičan oblik licence se veže za pripadajuća Office 2007 Home and Student i Office 2008 Home and Office izdanja koja imaju vrlo popularnu cijenu. Licenca veže ove proizvode za isključivo nekomercijalnu upotrebu unutar kućanstva i nije dozvoljena upotreba za poslovne svrhe.

OLP

OLP (Open Licence Program – program otvorenog licenciranja) je oblik količinskog licenciranja koji je primjeren za tvrtke od dva i više računala koja imaju potrebe za minimalno pet pojedinačnih licenci Microsoft produkata. Licence ostaju u trajnom vlasništvu, a prilikom prve kupnje se sklapa ugovor preko kojeg se unutar dvije godine mogu kupiti dodatni proizvodi pod istim uvjetima. Nakon ove dvije godine je potrebno ponovo kupiti barem pet licenci za obnavljanje ovog ugovora. Ovisno o broju kupljenih licenci prilikom  sklapanja ugovora se definira i cjenovna grupa – što se više licenci kupi tim je manja njihova pojedinačna cijena.
Dodatna opcija kod ovog oblika licenciranja je i SA (Software Assurance – osiguranje softvera), opcija kroz koju je za vrijeme trajanja ugovora moguće postaviti novu verziju istog proizvoda ukoliko je dostupna.

Open Value

Open Value je način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koje omogućuje tvrtkama plaćanje softvera na rate – godišnje kroz period od tri godine trajanja ugovora. Kao i kod OLP licenciranja, za ulazak u ovaj oblik licenciranja je potrebno barem pet licenci. Licence nisu u trajnom vlasništvu već je softver na neki način iznajmljen. Software assurance je automatski uključen u ovom obliku licenciranja te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera kroz vrijeme trajanja ugovora. Nakon prestanka inicijalne tri godine ugovora, korisnik dobiva mogućnost produžiti ugovor i nastaviti koristiti softver kao i do tog trenutka ili otkupiti licence za softver po povoljnijoj cijeni te tada licence ostaju u njegovom trajnom vlasništvu. Ukoliko korisnik ne produži ugovor ni ne otkupi licence sav softver koji je bio pod ugovorom mora deinstalirati budući da prava korištenja prestaju.

Količinsko licenciranje i operativni sustavi

Iako je unutar količinskog licenciranja moguće kupiti licence operativnih sustava za osobna računala, ona se odnose na upgrade licenci – osnovni operativni sustav osobnog računala je potrebno kupiti kao OEM ili FPP licencu. Za serverske operativne sustave ovo ne vrijedi – njih je moguće kupiti kroz količinsko licenciranje ali i kao OEM i FPP licence.

MAR licenca

Među novijim oblicima licenciranja, MAR licence nam omogućuju svojevrsnu reciklažu starih sustava – ukoliko ste od preprodavača kupili staro računalo s POA naljepnicom ono još uvijek ne možete legalno koristiti što se tiče Windows licence – potrebna vam je dodatna MAR licenca koja to dozvoljava. Licenca je namijenjena isključivo za obnovljena (refurbished) računala te predstavlja način legalizacije kupljenih rabljenih računala. U Hrvatskoj je trenutno dostupna samo za neprofitne organizacije.
Tagovi: , , , ,