INFINIUS

Naziv domene – crtica ili ne?

Često se postavlja pitanje da li je dobro koristiti u nazivu domene crticu (-) ili ne. Bilo bi neispravno reći što je bolje, pa ćemo ukratko iznijeti prednosti i nedostatke da sami možete odlučiti što je bolje za vas.

Nedostaci:

1. Prilikom ukucavanja web adrese u Internet preglednik, vrlo lako se dogodi da posjetioc zaboravi ukucati crticu. Iz jednostavnog razloga zato što nisu naviknuti ukucavati crtice u naziv domena.

2. Drugi nedostatak je kad verbalno prenosimo naziv web stranice. Kada želite usmeno nekome prenijeti naziv stranice, svaku crticu ćete morati posebno naglasiti. Onaj koji sluša ovaj podatak to će biti još jedna riječ više koju mora pamtiti.
Ako vaše stranice predstavljaju vaši prijatelji svojim prijateljima, vjerojatno će ili zaboraviti napomenuti crtice ili će reći da nisu sigurni ako crtice postoje ili ne.
Dakle, zaključak, puno je jednostavnije izreći i zapamtiti stranicu bez crtica, nego dodatno napominjati da se između dvije riječi nalazi crtica, te dodatno objašnjavati da je to minus na tipkovnici i slično.

3. Kao treći nedostatak bi bio teže ukucavanje adrese za korisnika. Ako gledamo sa aspekta unosa neke malo duže web adrese, primjerice www.ovo-je-moja-stranica.com i www.ovojemojastranica.com primjetiti ćete ako isprobate ukucati obje adrese da će vam ona prva zadati više problema.
Točnije, prilikom ukucavanja morati ćete uvijek voditi pažnju o crtici. Da li ste je ukucali i da li ste ukucali ispravni specijalni znak.
Zatim, ukoliko, postoji stranica istog naziva bez crtica, u nemali broj slučajeva korisnici će otići vašoj konkurenciji.

Prednosti:

1. Tražilice lakše i bolje mogu razlikovati riječi iz naziva domene, pošto su one odvojene crticom. No, ovo nije uvijek slučaj, jer napredni sustavi tražilica u većini naziva domena bez crtica mogu razlučiti ključne riječi, tako da ovo i nije više prednost.

2. Naziv domene bez crtice nije dostupan te vam ne preostaje drugo nego uzeti domenu sa crticom. Prednost je jedina ta što ipak možete dobiti domenu sa nazivom koji želite, a osnovni nedostak u ovome je što postoji potencijalna mogućnost da ćete dio posjetilaca usmjeriti prema konkurenciji.

3. Najveća prednost naziva domene sa crticom je ta da je ona preglednija i lakše čitljivija u pisanom obliku. Bilo da se web adresa nalazi ispisana na vizit karti ili u obliku reklame, biti će vizualno lakše pamtljivija i čitljivija.

Sve u svemu, odluka nije laka. Naš stav i preporuka je izbjegavati crtice, no slažemo se da od situacije do situacije korištenje crtica je neizbježno. Jedini dobar savjet bi bio ako već postoji neka domena koja je zauzeta, a odlučili ste za onu slobodnu domenu sa crticom jeste da pokušate izmisliti novi naziv za domenu, kako ne biste činili uslugu vašoj konkurenciji.
Tagovi:

 
  • mario djaković

    beach !!