INFINIUS

Naziv domena – Koristiti li množinu i slične dodatke u nazivu?

U većini slučajeva kada želite registrirati neku domenu, primjerice stranica.com i ona je zauzeta prvo na ideju što će vam pasti je da koristite množinu riječi ili pridodate riječ moj, naj, dobar ili slično u slijedećim oblicima:
stranice.com
mojastranica.com
najstranica.com
dobrastranica.com

i slično, naravno pod uvjetom da ni one nisu zauzete. Postavlja se slijedeće pitanje, da li uzeti ove alternative?Ako se odlučite i uzmete stranicu sa nekim od gore spomenutih prefiksa (moj, naj, dobar, i slično), vrlo dobar je prijedlog da stranicu naslovite sa tim istim nazivom, punim nazivom. Razlog je taj da želite da ljudi zapamte točan naziv vaše stranice koji ujedno i odgovara adresi vaše stranice.

Dakle, ako želite kreirati stranicu sa naslovom zelenisvijet.com i ista je zauzeta, koristiti ćete naziv mojzelenisvijet.com i naslov stranice koji je svkako preporučljivo koristiti i svudgje navoditi je samo i isključivo “Moj zeleni svijet”.

Ista stvar je i sa množinom, ako se već odlučite koristiti u pluralu za neku stranicu, primjerice knjiga.com je zauzeta, pa ćete uzeti stranicu knjige.com, u naslovu stranice uvijek naglašavajte da se radi o množini i tako predstavljajte stranicu sa nazivom Knjige.
Tagovi: