INFINIUS

Kraći ili duži naziv domene?

Naziv domene u pravilu može biti dugačak do 64 znakova. On može sadržavati slova engleske abecede (a-z), brojeve (0-9) i od specijalnih znakova točku i crticu (. -).
Za pretpostaviti je da je kraće ime u nazivu domene puno praktičnije i bolje. Lakše se pamti, brže i preglednije upisuje. Evo nekih od primjera: najboljainternetstranica.com bi se moglo kraće osmisliti ime u obliku nis.com, ili
skiniteslikenavasmobilniaparat.com praktičnije je koristiti domenu kao skinite.com.
Postoji i pretpostavka da je ljudima lakše pamtiti riječi od nekoliko nesuvislih slova, kao što je to navedeno u gornjem primjeru, negoli zapamtiti nekolicinu nesuvislih znakova, kao nws.com.
Stoga, prilikom odabira imena, ukoliko se radi o dugačkom nazivu, pokušajte rasporedom riječi pridobiti kraticu koja je lako pamtljiva i lako izgovorljiva, točnije svaka druga riječ bi morala započeti sa samoglasnikom.
Kroz neko vrijeme to vaše kraće ime sjesti će u uho vaših posjetioca i kupaca.

Dobar je savjet i zakupiti oba imena, a kraćim i lakše pamtljivim se uvijek koristiti u marketingu, kao što i sa dugačkog imena napraviti redirekt na stranice kraćeg naziva.

Dobar primjer za ovo je vrlo poznata knjižara Barnes & Noble koja je registrirala slijedeće domene bn.com i barnesandnoble.com.
Tagovi: ,