INFINIUS

E-mail osnove [2]

You've got mail
[Creative Commons Licensephoto credit: oNico®]

Uz polja teme i pošiljatelja unutar e-maila čiju smo namjenu i pravilnu upotrebu pobliže pregledali u prvom dijelu, nastavljamo s ostalim poljima e-maila koja se često iz neznanja ili namjerno upotrebljavaju na krivi način.

Primatelj (To)

Primatelj je osoba koja će primiti vašu e-mail poruku i sve je u redu dok se na taj način ovo polje i upotrebljava. Nažalost, često se ovo polje upotrebljava na način da se upiše cijela lista primatelja što će zbuniti one kojima je ta poruka namijenjena a s druge strane i otkriti e-mail adrese drugih primatelja što predstavlja sigurnosni propust (veliki broj reklama i cirkularnih pisama slijede ovakvu praksu – na ovaj način će sve adrese navedene u polju primatelja biti dostupne svima koji je prime, predstavljajući novi izvor valjanih adresa za ciljani spam budućih korisnika).
Primatelj je u pravilu jedna osoba, dok se ostale samo obavještavaju o sadržaju poruke te se stavljaju u CC ili BC polja (opisana ispod) – stoga ovo polje i koristi za glavnog primatelja poruke ili u iznimnim slučajevima nekoliko njih.

CC (Carbon Copy – duplikat)

Polje koje mnogi ignoriraju iz razloga što ne znaju njegovu namjenu – riječ je o polju gdje se upisuju adrese ljudi koji će primiti duplikat e-maila uz obavještavanje svih primatelja o osobama koje će taj e-mail primiti. Naprimjer – e-mail namijenjen direktoru jednog odjela unutar tvrtke je potrebno radi koordinacije biti proslijeđen još i dvojici djelatnika koji su zaduženi za taj sektor kako bi znali o promjenama koje se opisuju unutar e-maila; U polje primatelja će biti upisan direktor dok će e-mailovi dvaju djelatnika biti upisani u CC polje kako bi svo troje znalo da su obaviješteni o ovom e-mailu.

BCC (Blind Carbon Copy – “slijepi” duplikat)

Ukoliko se e-mail adrese primatelja upisuju u ovo polje, oni će primiti taj e-mail ali nitko neće vidjeti trag o tome da je e-mail bio poslan i njima.
Izbjegavajte ovo polje osim ako stvarno nije potrebno, nitko ne voli da se poruke za koje pretpostavljaju da se izmjenjuju između poznatih osoba prosljeđuju i drugima bez njihovog znanja. Primjer kada bi ovo bilo dopustivo je recimo kad se kupcu od strane prodaje potvrđuje narudžba i odmah se šalje preko BCC polja na e-mail djelatnika u odjelu pakiranja robe – kupac osim prodajnog predstavnika ne mora znati unutarnju strukturu tvrtke niti će imati potrebu komunicirati direktno s odjelom pakiranja robe.
Tagovi: ,